Aquesta aula virtual està destinada a oferir un exemple de com pot ser una aula virtual d'una matèria de qualsevol especialitat.

Aquí es troben tots els materials i presentacions que s'utilitzen per a fer les sessions presencials de formació per videoconferència.

Aula virtual de práctica i avaluació.