L´assignatura està concebuda per a impartir al llarg del segon curs del Batxillerat. És obligatoria dins la modalitat de batxillerat artístic. És una matèria de quatre hores lectives setmanals.

"Fonaments de l´Art II" incideix més en el segles XIX, XX i XXI i en les creacións plàstiques fonamentals en ells, com són la fotografia, el cinema, la televisió o la produccio  digital.

L´objectiu fonamental de l´alumne no és separar l´art per dates sinó entendre que, tot i el pas del temps, es produeixen expressions semblants al llarg de la cultura de la humanitat.