En aquest curs veurem continguts relacionats amb els aparells i sistemes que formen el nostre cos i continguts relacionats sobre el relleu terrestre.