Aquesta aula virtual està destinada als alumnes de 3r ESO E. Es tracta d'un grup heterogeni format per 27 alumnes, tres dels quals són repetidors i també hi ha dos alumnes NESE.