Donada l'alta demanda que hi ha de formació sobre com manejar els problemes de conducta, hem decidit crear aquesta formació per al professorat. L'objectiu serà donar eines al professorat per a entendre, prevenir i abordar els problemes de conducta que poden sorgir a l'escola, tant a l'aula com altres contextos. Tot això s'enfocarà des de la disciplina positiva, un enfocament basat en el respecte, l'amabilitat i la fermesa.