Aquesta és l'aula virtual de Llengua i Literatura Catalanes de 3r d'ESO. L'aula virtual i l'aula presencial seran dos elements complementaris que durant el curs s'aniran retroalimentant. 

A l'aula virtual hi podreu trobar els materials teòrics de l'assignatura i també serà un espai on hi haureu de realitzar tasques, algunes individuals i d'altres en col·laboració. 

Teniu en compte que cada capseta de la graella es correspon amb una unitat didàctica, dins les quals hi haurà els materials teòrics i pràctics de la unitat.