Aquesta aula ens servirà per a treballar diferents continguts relacionats amb l'assignatura de llengua anglesa. També ens serà útil per comunicar tota mena de dubtes i preguntes que vos sorgeixin.