En aquesta aula virtual podreu trobar tota la informació i documents relacionats amb l'assignatura de Llengua Anglesa.
En aquests arxius podreu trobar resums, activitats i enllaços que necessitareu per dur a terme les sessions. A més, observareu les Unitats Didàctiques que anirem fent.

Ànims al·lots i al·lotes!