El curs està confeccionat per a utilitzar els recursos en les explicacions de educació musical, per a tercer curs d'educació primària.
A més, es plantegen activitat de reforç i ampliació, i així consolidar el procés ensenyamentaprenentatge en aquesta matèria.