L'aula virtual, que aquí es presenta, pretén ser una eina útil que ajudi a reforçar l'aprenentatge de l'alumne. 
És per aquest motiu que s'inclouen explicacions, activitats i exercicis que, amb concordança amb la programació establerta, permetran a l'alumne repassar, consolidar i ampliar els continguts d'acord amb les seves necessitats i inquietuds.