En la indústria audiovisual és molt important la pre-producció dels projectes audiovisuals i dins la pre-producció, la part dels desglossaments de producció que son la base per després poder realitzar un bon pla de producció i ajustar el pressupost a les necessitats de cada projecte. En aquesta unitat de treball els alumnes coneixeran i aprendran, des d’una metodologia basada en el projectes i les reflexions, a dur a terme els desglossaments d’un projecte audiovisual.