A classe treballarem amb el llibre de text de Filosofia de l'editorial edebé. Tot i això en alguns aspectes, és possible que les explicacions de classe vagin més enllà, per tant, és altament recomanable que l’alumnat tingui un quadern on prendre apunts, on recollir les ampliacions que es facin a classe. A la vegada, el professor també pot lliurar material (textos, articles de premsa,...). La feina que l’alumnat faci amb el seu quadern i l’elaboració d’aquest contribueix i potencia el treball autònom, l'aprenentatge autoregulat per part de l'alumne, sempre amb el suport del professor en totes les fases d'aquest aprenentatge.