BIOLOGIA I GEOLOGIA. 3ER ESO.
Durant aquest curs ens adintrarem a dins el cos humà i anirem desgranant a poc a poc cada aparell i sistema, aprenent a situar cada òrgan i coneixent les seves funcions. D'aquesta manera aprendrem a distinguir el que és normal del que no ho és i això ens ajudarà a comprendre algunes malalties importants. 
La part final del curs la dedicarem a investigar els recursos que ens ofereix el planeta terra i com és la manera més adeqüada de gestionar-los. També parlarem del relleu terrestre, de meteorologia i de desenvolupament sostenible.
T'hi apuntes?