Aquest és un curs de prova per una aula de Llengua Catalana i Literatura. Aquí hi farem les pràctiques del curs en qüestió i les proves per aprendre més sobre Moodle. Objectiu: ser esponges i no pedres tosques. ;)