1. Dinàmica i objectius

2. Espai Moodlle

- Creació d'una Aula virtual