Farè el curs de Socials de 6è de primària per que pugui servi perque li servesqui a la nina per estudiar.