Curs de filosofia pràctica contemporània des d'una visió històrica