En aquest curs aprendem a gestionar i configurar les diferents activitats dins  la plataforma Moodle.