En aquest espai desenvoluparem els continguts del mòdul professional de Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escèncis del cicle formatiu de grau superior de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles.